Kategorier
Bygg & Renovering

Rensa marken från skadliga ämnen

Du har kommit över en industritomt och vill stycka av den till villatomter. Men först gör du en kontroll av marken, där det visar sig att skadliga halter är för höga. Marken behöver saneras.

Restriktioner när det gäller användning av skadliga ämnen har ändrats mycket genom åren. Därför kan det vara så att gamla industritomter har ett behov av sanering innan de kan användas till något annat. Som exempelvis villatomter eller åkermark. Men genom en grundlig marksanering går det att återfå ett så gott resultat att marken återigen blir som ny, helt enkelt. Något som kan kännas bra och tryggt att veta om.

Gräva ner avfall

Att sopa något under mattan betyder att man gömmer undan skräp istället för att ta bort det. Sådant har hänt många gånger när det handlar om farligt avfall från industrier och företag. Farligt avfall kostar mycket att ta hand om och därför finns det de som har valt att sopa det under mattan, eller som i detta fall gräva ner tunnor i marken. Men eftersom metalltunnor till slut rostar och börjar läcka, så är det inget hållbart sätt att agera på. De farliga ämnena kommer till slut ut i marken och även i grundvattnet. Något som kan skada all möjlighet att odla på den marken. Det kan även vara skadligt för de som bor i närheten. Då behövs det en rejäl sanering så att man får bort allt det som är skadligt. Och kan förvara eller hantera det på rätt sätt.