Om oss

Vi vill bidra med tips och information

Den här sidan är skapad med ett syfte som ligger i att öka kunskapen inom olika områden. Vi som driver den har alla olika yrkeskunskaper, är i olika åldrar och har olika typer av erfarenheter. Det gör att vi också, gemensamt, kan ta oss an olika typer av frågor där du som läsare förhoppningsvis också får en heltäckande sida att besöka.

Är du intresserad av träning? Vi har lång vana av detta och vi vet vilka falluckor som finns, vilken typ av träning som – beroende på vad du eftersträvar – ger bäst effekt samt hur du ska träna för att slippa en massa skador. Detta hör ihop med ett annat område vi brinner för: kost och hälsa. Vi äter sämre mat idag än tidigare och det syns på vår allmänhälsa. Svensken är idag inte den hälsosamma personen vi en gång var. Många är överviktiga, en besvärande andel lider av fetma och tyvärr så ser man också att vissa lider av allvarlig sådan. Det kostar samhället pengar och det påverkar även den enskilde individen negativt – inte minst sett till sjukdomar. Här vill vi öka kunskapen och vända en oroande trend.

En annan sak som vi vill fokusera på gäller hemmet. Hur bor du? Vill du renovera och i så fall vilket rum? Vi har lång vana av renoveringar och vi vill gärna visa vilka vägar som är rätt – och vilka som är fel – att ta. Här hoppas vi även kunna väva in lite design och tips om inredning. Kort sagt: vi vill hjälpa dig att hitta din stil och där du hittar en väg fram till det hem du drömt om. Utan att det kostar för mycket pengar eller där du tvingas se att projektet i fråga tar för mycket av din tid.