Kategorier
Företag

En välfungerande chefsrekrytering

Att få till en fungerande chefsrekrytering är svårt. Det krävs stor erfarenhet för att lyckas hitta rätt person till posten vid exempelvis en VD-rekrytering.

Hur ska man egentligen tänka vid en chefsrekrytering? Bör det vara magkänslan som styr när man letar ny chef eller har hand om en VD-rekrytering eller finns det något annat man bör förlita sig till? En lista med punkter att följa för att på så sätt förvissa sig om att man väljer rätt person till den prestigefulla posten?

Oavsett hur man väljer att se på en chefsrekrytering är det viktigt att ha klart för sig vilken kravspecifikation man utgår ifrån. Man måste helt enkelt veta vad det är man vill ha. Ett vanligt förekommande problem vid alla typer av rekryteringar är just detta – att man inte har riktigt klart för sig vilken typ av person man letar efter.

Några tips för en smidig chefsrekrytering

Ett smart sätt för att undersöka vilken kandidat som är rätt för jobbet är att låta hen genomgå problemlösnings- och personlighetstester. Alla människor bär omedvetet med sig fördomar som gör att vi dras till, eller håller oss ifrån, vissa typer av människor. Tydliga tester kan hjälpa rekryteraren att se bortom dina egna förutfattade meningar.

Att vara noggrann med att ta referenser är även det ett vinnande koncept. Rekryteraren bör ta sig tid att undersöka möjliga kandidater på djupet genom att ta kontakt med tidigare arbetsgivare och kollegor. Detta ger ofta en mycket tydlig bild av den sökande och vad hen går för.