Kategorier
Bygg & Renovering

Dränering och omdränering i Stockholm

Att dränera om runt ett äldre hus, kräver kunnande och rejäl utrustning. Du kan anlita ett välrenommerat företag som sysslar med dränering i Stockholm.

För att ett hus med källare inte ska få fuktskador, måste dräneringen runt huset var utfört av yrkesfolk med kunnande. Dränering innebär att ett dike grävs mellan ett hus och den omgivande marken. Tillämpas modern teknik appliceras en dräneringsmatta på utsidan av källarväggen. I mattan finns kanaler som leder vatten och fukt ner till dräneringsrör som ligger i anslutning till husets bottenplatta.

Även om ett nybyggt hus dräneras korrekt, bör dräneringens status kontrolleras efter cirka tio år. Om fukt har trängt in kan väggarna vittra sönder och resultera i att mögelskador uppkommer. För en undersökning går det att kostnadsfritt anlita ett företag som behärskar allt om dräneringsteknik. En sådan utredning görs bland annat med värmekamera.

Dränering efter besiktning

Om du bor i ett äldre hus med källare, kommer du sannolikt att vid något tillfälle behöva dränera om. Det kan handla om att gräva runt huset och därefter montera dränskivor mot källarväggarna. Dräneringsrören längst ner vid grunden kan också vara knäckta och måste då bytas. Att gräva runt ett hus för hand är inte att rekommendera och är dessutom riskfyllt.

Om du anlitar ett företag som utför dränering i Stockholm kommer arbetet att utföras av experter och med modern teknik. Grävarbetet görs med en mindre grävmaskin. Tänk på att djupet ska vara över 2,5 meter. Arbetet utförs med garanti och berättigar dessutom till rot-avdrag för privatpersoner.