I många fall är en golvslipning ett bättre alternativ än att byta ut ett golv mot ett nytt. Är inte golvet alltför slitet – och slipad tidigare, man måste ha viss slipmån – så kommer man dels att få ett bättre resultat, dels få ett smidigare projekt och dels också komma billigare undan.

Det finns ett värde i att välja att slipa golven och inte minst idag sett till miljö kontra konsumtion så är det ett ställningstagande. Vi slänger och köper nytt i ett tempo som är ohållbart för vår miljö. Genom att reparera, bevara och förfina så mår hela planeten bättre och just golvslipning – givet alla fördelar som finns – är definitivt ett gott exempel på detta. Det finns emellertid några saker som man bör tänka på innan man sätter igång. Vi kan säga att du bor i Stockholm och står inför att genomföra en golvslipning i din bostad. Ska du göra denna på egen hand så bör du tänka på följande detaljer:

  • Har du tid och kunskap? Fel teknik i samband med golvslipning kan innebära att golvet blir förstört. Maskinerna är enklare att köra idag, men det handlar fortfarande om vana och kunskap. Fäller du ner en vals på fel sätt så kan denna plöja upp en fåra i mitten av golvet – något som antingen innebär en massa extrajobb eller att golvet i fråga inte går att reparera. Tid behöver du också ha. Det tar lite tid innan man får fram ett perfekt resultat. Det går inte att stressa fram en golvslipning.
  • Var hyr du maskinen? Du ska definitivt vara noggrann med att hyra rätt maskiner. De moderna slipmaskinerna som finns är lättare att hantera och de erbjuder dessutom en slipning där dammet sugs upp direkt. En sådan ska du definitivt välja. Kolla upp i god tid vilka alternativ som finns och boka på ett tidigt stadie. Tänk även över hur du bor och om det finns möjlighet att frakta upp ekipaget. En slipmaskin kan väga närmare åttio kilo och om det inte finns hiss i din fastighet i Stockholm så står du inför ett problem.

Professionell golvslipning – en bra lösning i Stockholm

Vi skulle rekommendera dig att använda en professionell firma för din golvslipning i Stockholm. Detta av flera skäl, men där de mest talande är att du dels kommer att få ett bättre resultat och att ditt golv kommer att må bättre – och hålla längre – om du väljer att anlita en firma inom golvslipning i Stockholm.

Det behöver inte bli så dyrt heller. Golvslipning faller inom ramen för rot-avdrag och det innebär att du kan dra av 30% av den totala kostnaden för arbete. Det är värt att ta hjälp – det handlar om en ren investering.